..σας παρέχουμε

  • Υλοποίηση
  • Διαχείριση Συμβάσεων
  • Διαχείριση Συστημάτων
  • Συμβόλαια Υποστήριξης

..η πρόσφατη δουλειά μας

Άργος Διανομή Τύπου
Άργος Διανομή Τύπου
Μελέτη & σχεδίαση
Δομημένη καλωδίωση
Κατασκευή Data Room
Διαχειριζόμενο δίκτυο