Golden Hall Athens

Πελάτης:

Golden Hall Athens

Wizz Υπηρεσίες:

  • Μελέτη & σχεδίαση υποδομών και πληροφοριακού συστήματος
  • Υλοποίηση ασύρματης μετάδοσης ψηφιακόυ περιεχομένου Digital Signage

Διάρκεια:

Μάιος 2010


Περιγραφή:

Το Golden Hall Athens, ένα από τα μεγαλύτερα και υπερπολυτελή εμπορικά κέντρα της Ελλάδας, τοποθετημένο επί της Λεωφόρου Κηφισίας και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα φιλοξενώντας περισσότερα από 100 καταστήματα. Η διαχειρίστρια εταιρεία, Lamda Development, μέλος του Ομίλου Λάτση, με πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των μεγάλων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων στην Ελλάδα, θέλοντας να γιορτάσει την παγκόσμια γιορτή ποδοσφαίρου ήθελε προσέφερε τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να παρακολουθούν ζωντανά όλους τους αγώνες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εμπορικό κέντρο.

Για την επικοινωνιακή κίνηση αυτή, η Lamda Development, ήρθε σε συνεργασία με την εταιρία προγραμματισμού ειδικών εκδηλώσεων, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και της διακόσμησης εμπορικών κέντρων, m.a.c. Team, η οποία με τη σειρά της ανέθεσε στη Wizz τη σχεδίαση και την υλοποίηση του τεχνικού μέρους της κίνησης αυτής.

Το Golden Hall Athens ζήτησε την ζωντανή προβολή όλων των αγώνων του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου σε όλες τις καφετέριες και εστιατόρια του εμπορικού κέντρου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Η Wizz με τη σειρά της, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του έργου, υλοποίησε μελέτη και εγκατάσταση ασύρματης υποδομής για την ψηφιακή μετάδοση περιεχομένου Digital Signage. Σε κάθε ένα από τους χώρους που είχαν προαπαιτηθεί. Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Wizz, όλοι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου, μεταδίδονταν ζωντανά σε 17 σημεία τα οποία ήταν μοιρασμένα σε όλα τα επίπεδα του εμπορικού κέντρου.

Σχεδιασμός

Λόγω της ιδιαιτερότητας και της αναγκαιότητας για άμεση ολοκλήρωση του έργου, η Wizz IT ήρθε άμεσα σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους διαχείρισης του Golden Hall Athens καθώς και με τους υπεύθυνους της προωθητικής ενέργειας για να αναγνωρίσει τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς του έργου.

Στη συνέχεια αναγνώρισε και αποτύπωσε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, τους χώρους εργασίας και τους χώρους όπου θα γινόταν η εγκατάσταση του συστήματος, ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες μελέτες και ήταν σε θέση να εκπονήσει το σχέδιο δράσης της όπως προβλέπουν οι βέλτιστες πρακτικές. Ολόκληρος ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των εργασιών του έργου έγιναν με βάση τις προϋποθέσεις που τέθηκαν από τους υπεύθυνους και με πρόβλεψη κάθε πιθανής επέκτασής και εξέλιξης του.

Τέλος το χρονικό περιθώριο παράδοσης του έργου καθώς και το ωράριο που διατέθηκε στην ομάδα της Wizz για την υλοποίηση της εγκατάστασης ήταν συγκεκριμένο και πολύ περιορισμένο. Όλες οι εργασίες εγκατάστασης έπρεπε να είναι πολύ διακριτικές και να μην ταράξουν με κανέναν τρόπο το ωράριο λειτουργίας του εμπορικού κέντρου. Συνεπώς το ολόκληρο έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, εκ του μηδενός.

Υλοποίηση

Έχοντας ολοκληρώσει τους απαιτούμενους σχεδιασμούς οι εργασίες ξεκίνησαν με την συναρμολόγηση του διακομιστή αναμετάδοσης ψηφιακού περιεχομένου και την εγκατάσταση των οθονών στα επιλεγμένα σημεία του Golden Hall Athens. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών ξεκίνησε η συναρμολόγηση της ασύρματης υποδομής στα 5GHz για την ψηφιακή μετάδοση περιεχομένου Digital Signage, ακολούθησε η κατάλληλη παραμετροποίηση όλων των σημείων αναμετάδοσης και ολοκληρώθηκε με την πιστοποίηση της ασύρματης ζεύξης AdHoc στον χώρο του Golden Hall Athens.

Το έργο ολοκληρώθηκε μετά από 18 συνεχόμενες ώρες εργασίας, εντός των προγραμματισμένων χρόνων, με τον λεπτομερή έλεγχο και τον επαναπροσδιορισμό όλων των σημείων προβολής καθώς και τη βελτιστοποίηση παραμέτρων μετάδοσης κωδικοποιημένου σήματος για την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας.

Προκλήσεις & Λύσεις: Περιορισμένος Χρόνος

Η Wizz IT έπρεπε να παραδώσει το έργο αυτό μέσα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είχε στη διάθεσή της λιγότερο από 24 ώρες. Η προϋπόθεση αυτή περιόριζε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη λεπτομερή σχεδίαση του έργου και επίσης τα περιθώρια καθυστέρησης και λάθους ήταν ελάχιστα.

Παρόλα αυτά η Wizz IT ολοκλήρωσε το έργο μετά από 18 ώρες συνεχούς εργασίας, η οποία παρέδωσε το έργο σε πλήρη λειτουργικότητα εντός του χρονικού περιθωρίου που της είχε διατεθεί.

Προκλήσεις & Λύσεις: Ασύρματη Ζεύξη σταθμών Αναμετάδοσης

Η Wizz IT λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση του Golden Hall να μην υπάρχει καμία παρεμβολή στον χώρο του Εμπορικού κέντρου απέκλεισε την τοποθέτηση νέων καλωδίων για την κατασκευή του δικτύου δεδομένων. Γι αυτό τον λόγο και εξαιτίας της έλλειψης δομημένης καλωδίωσης, η Wizz IT σχεδίασε ένα ασύρματο δίκτυο τεχνολογίας Local Multipoint Distribution Service (LMDS) για την υλοποίηση ασύρματης διασύνδεσης, ικανή για τη μετάδοση ψηφιακού περιεχομένου Digital Signage.

Κατά το σχεδιασμό του ασύρματου δικτύου η Wizz IT έπρεπε να λάβει υπόψη την ύπαρξη πολλών ασύρματων δικτύων και συσκευών ικανών να δημιουργήσουν τρομερό πρόβλημα στη λειτουργία του. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος η Wizz IT δημιούργησε ένα χάρτη κατανομής συχνοτήτων για την καταγραφή και αναγνώριση των κατειλημμένων συχνοτήτων. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μετρήσεις πεδίου για την αποφυγή παρεμβολών από τρίτες ασύρματες συσκευές αλλά και για να προστατέψει το δίκτυο από τυχόν επιθέσεις.

Για την υλοποίηση του ασύρματου δικτύου η Wizz IT χρησιμοποίησε νανό-σταθμούς  της Ubiquiti τύπου NS5 έχοντας ως κυρίαρχο κριτήριο επιλογής τους το μικρό τους μέγεθος και τον κομψό σχεδιασμό τους έτσι ώστε να είναι πολύ διακριτικοί και να μην παρεμβάλουν εικαστικά στον χώρο του εμπορικού κέντρου.

Προκλήσεις & Λύσεις: Μετάδοση Ψηφιακού Περιεχομένου

Απορρίπτοντας το ενσύρματο δίκτυο και καταλήγοντας στο ασύρματο για την μετάδοση ψηφιακού περιεχομένου δημιουργήθηκε ένα νέο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Αυτό ήταν ότι η ασύρματη σύνδεση διαθέτει bandwidth μη ικανό για τη μετάδοση ψηφιακού περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας ταυτόχρονα σε 17 σημεία.

Για αυτό τον λόγο η Wizz IT διαίρεσε το δίκτυο σε μικρότερα εικονικά από τα οποία το κάθε ένα εξυπηρετεί 2-3 σημεία προβολής και στη συνέχεια τοποθέτησε σε κάθε σημείο κωδικοποιητές (encoders) της εταιρίας Axis και τύπου H.264 οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συμπιέσουν ικανοποιητικά το σήμα χωρίς να αλλοιώσουν αισθητά την ποιότητα της εικόνας.

Η διαίρεση του δικτύου σε μικρότερα εικονικά και η χρήση αυτού του τύπου κωδικοποιητών επέτρεψε την αναλλοίωτη προβολή του Παγκοσμίου κυπέλλου Ποδοσφαίρου σε όλα τα σημεία προβολής σε όλα τα επίπεδα του εμπορικού κέντρου.

Αποτέλεσμα

Το εμπορικό κέντρο Golden Hall Athens, με την ολοκλήρωση του έργου απέκτησε ένα ασύρματο δίκτυο ασφαλές, αξιόπιστο, εξαιρετικά ευέλικτο και ικανό να μεταδώσει ψηφιακό περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας σε όλα τα εγκατεστημένα σημεία, με χρήση κορυφαίων υλικών και εξοπλισμού.

Τέλος, με την έγκαιρη παράδοση του έργου η προωθητική ενέργεια στέφθηκε με επιτυχία και πλέον το Golden Hall, βασιζόμενο στις δυνατότητες των νέων υποδομών της, είναι έτοιμο για να εξυπηρετήσει στο μέλλον παρόμοιες προωθητικές ενέργειες.