Νέα

Δελτία Τύπου

23ΝΟΕ2010
Υλοποίηση VPN για τα υποκαταστήματα διαλογής και διανομής Τύπου της Άργος Κεντρικής Ελλάδας

Υλοποίηση VPN για τα υποκαταστήματα διαλογής και διανομής Τύπου της Άργος Κεντρικής Ελλάδας
20ΟΚΤ2010
Εγκατάσταση Υποδομών Πληροφορικής στα νέα γραφεία της iD Smartway

Εγκατάσταση Υποδομών Πληροφορικής στα νέα γραφεία της iD Smartway
20ΙΟΥ2010
Ασύρματη Υποδομή στα 5GHz για Digital Signage στο Golden Hall Athens

Ασύρματη Υποδομή στα 5GHz για Digital Signage στο Golden Hall Athens
05ΙΟΥ2010
Σύστημα Επιτήρησης Mobotix για την Άργος Διανομή Τύπου Κεντρικής Ελλάδος

Σύστημα Επιτήρησης Mobotix για την Άργος Διανομή Τύπου Κεντρικής Ελλάδος
10ΜΑΙ2010
Αυτοματοποιημένη αποστολή/λήψη Fax μέσω Η/Υ για την Ίνκαμ ΕΠΕ

Αυτοματοποιημένη αποστολή/λήψη Fax μέσω Η/Υ για την Ίνκαμ ΕΠΕ
09ΑΠΡ2010
Σύστημα Επιτήρησης με IP κάμερες Mobotix για την Ίλυδα Πληροφορική ΑΕ

Σύστημα Επιτήρησης με IP κάμερες Mobotix για την Ίλυδα Πληροφορική ΑΕ
20ΜΑΡ2010
Bosch Truck & Car Service - Ανάθεση Διαχείρισης Πληροφορικής (Outsourced IT) στη Wizz

Bosch Truck & Car Service - Ανάθεση Διαχείρισης Πληροφορικής (Outsourced IT) στη Wizz
03ΜΑΡ2010
Άργος Κεντρικής Ελλάδος - Ανάθεση Διαχείρισης Τμήματος Πληροφορικής (Outsourced IT) στη Wizz

Άργος Κεντρικής Ελλάδος - Ανάθεση Διαχείρισης Τμήματος Πληροφορικής (Outsourced IT) στη Wizz
03ΙΑΝ2010
Νέο έργο υποδομών και δικτύου για λογαριασμό της Bosch Truck & Car Service

Νέο έργο υποδομών και δικτύου για λογαριασμό της Bosch Truck & Car Service
21ΔΕΚ2009
Ολοκλήρωση έργου υποδομών και δικτύου στο νέο κτήριο 2000τμ της Άργος

Ολοκλήρωση έργου υποδομών και δικτύου στο νέο κτήριο 2000τμ της Άργος
03ΟΚΤ2009
Εγκατάσταση Πληροφορικής στα γραφεία της Feelgood Entertainment στη Θεσσαλονίκη

Εγκατάσταση Πληροφορικής στα γραφεία της Feelgood Entertainment στη Θεσσαλονίκη
21ΑΥΓ2009
Π.Ε.Α.Κ. Πετρελαιοτεχνικά Εργαστήρια & Ανταλλακτικά Κινητήρων - Εγκατάσταση VoIP τηλεφωνικού κέντρου WizzEngines iPBX™

Π.Ε.Α.Κ. Πετρελαιοτεχνικά Εργαστήρια & Ανταλλακτικά Κινητήρων - Εγκατάσταση VoIP τηλεφωνικού κέντρου WizzEngines iPBX™
21ΙΟΥ2009
Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και νέου Data Rack για την Εθνική Τράπεζα

Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και νέου Data Rack για την Εθνική Τράπεζα
17ΜΑΙ2009
Τηλεφωνία μέσω οπτικής ίνας και VoIP για τις Ίνκαμ & MediaConnection

Τηλεφωνία μέσω οπτικής ίνας και VoIP για τις Ίνκαμ & MediaConnection
04ΑΠΡ2009
Διαχειριζόμενο Δίκτυο για την Feelgood Entertainment από την Wizz

Διαχειριζόμενο Δίκτυο για την Feelgood Entertainment από την Wizz
15ΦΕΒ2009
dmdTeam Αρχιτέκτονες - Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και VoIP τηλεφωνικού κέντρου WizzEngines iPBX™

dmdTeam Αρχιτέκτονες - Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και VoIP τηλεφωνικού κέντρου WizzEngines iPBX™
06ΙΑΝ2009
Νέο Data Room και Virtualization Roadmap για το Πληροφοριακό Σύστημα των Ίνκαμ ΕΠΕ και MediaConnection ΑΕ

Νέο Data Room και Virtualization Roadmap για το Πληροφοριακό Σύστημα των Ίνκαμ ΕΠΕ και MediaConnection ΑΕ
30ΟΚΤ2008
M-Daemon της Alt-N και Kaspersky Enterprise Space Security για τις ανάγκες των Ίνκαμ ΕΠΕ και MediaConnection ΑΕ

M-Daemon της Alt-N και Kaspersky Enterprise Space Security για τις ανάγκες των Ίνκαμ ΕΠΕ και MediaConnection ΑΕ
05ΣΕΠ2008
Bosch Truck & Car Service - Κινητό συνεργείο διάγνωσης βαρέων οχημάτων εξοπλισμένο με WizzEngines ANYwhere™

Bosch Truck & Car Service - Κινητό συνεργείο διάγνωσης βαρέων οχημάτων εξοπλισμένο με WizzEngines ANYwhere™
11ΙΟΥ2008
Bosch Truck & Car Service: Υλοποίηση VPN με χρήση WizzEngines iRoute™ και BizzPN™

Bosch Truck & Car Service: Υλοποίηση VPN με χρήση WizzEngines iRoute™ και BizzPN™
01ΙΟΥ2008
Ίνκαμ & MediaConnection: Ανάθεση Διαχείρισης Τμήματος Πληροφορικής (Outsourced IT) στη Wizz

Ίνκαμ & MediaConnection: Ανάθεση Διαχείρισης Τμήματος Πληροφορικής (Outsourced IT) στη Wizz
10ΑΠΡ2008
Feelgood Entertainment: Εγκατάσταση VoIP τηλεφωνικού κέντρου WizzEngines iPBX™

Feelgood Entertainment: Εγκατάσταση VoIP τηλεφωνικού κέντρου WizzEngines iPBX™
16ΜΑΡ2008
WizzEngines iPBX™ για την Bosch Truck & CaWizzEngines iPBX™ για την Bosch Truck & Car Service

WizzEngines iPBX™ για την Bosch Truck & CaWizzEngines iPBX™ για την Bosch Truck & Car Service
01ΦΕΒ2008
Sparks Consulting: Εγκατάσταση WizzEngines iPBX™ και συστήματος καταγραφής

Sparks Consulting: Εγκατάσταση WizzEngines iPBX™ και συστήματος καταγραφής
07ΙΑΝ2008 Εγκατάσταση Υποδομών Πληροφορικής στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών