..σας παρέχουμε

  • Διαχείριση Συστημάτων
  • Διαχείριση Έργου
  • Διαχείριση Προμηθειών
  • Διαχείριση Συμβάσεων

..η πρόσφατη δουλειά μας

Άργος Διανομή Τύπου
Άργος Διανομή Τύπου
Μελέτη & σχεδίαση
Δομημένη καλωδίωση
Κατασκευή Data Room
Διαχειριζόμενο δίκτυο