..σας παρέχουμε

  • Business Continuity Plans
  • Τεχνική Υποστήριξη
  • Προληπτική Συντήρηση
  • Υλοποίηση

..η πρόσφατη δουλειά μας

Άργος Διανομή Τύπου
Άργος Διανομή Τύπου
Μελέτη & σχεδίαση
Δομημένη καλωδίωση
Κατασκευή Data Room
Διαχειριζόμενο δίκτυο