Υποδομές

Οι βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται κάθε πληροφοριακό σύστημα.

 

Μέχρι πριν μερικά χρόνια, μερικά σύρματα χαλκού ήταν ό,τι υπήρχε διαθέσιμο για την μετάδοση της πληροφορίας. Σήμερα, η τεχνολογία υποδομών είναι τόσο απαιτητική και εξελιγμένη, που η ύπαρξη σωστής υποδομής μεταφράζεται σε εξειδικευμένη μελέτη, εγκατάσταση και μετρήσεις, ακόμη και για μια μικρή επιχείρηση ή μια σύγχρονη κατοικία.

Η Wizz σας συμβουλεύει, υλοποιεί τις μελέτες σας και αναλαμβάνει να σας παραδώσει ελεγμένη κάθε είδους υποδομή που χρειάζεστε!

Δομημένη Καλωδίωση

Δομημένη Καλωδίωση

Η ραχοκοκαλιά διασύνδεσης όλου του εξοπλισμού πληροφορικής. Επιτραπέζιοι και φορητοί Η/Υ, δικτυακοί εκτυπωτές, plotters, σαρωτές, servers, routers, firewalls, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές,  αλλά και διασύνδεση μεταξύ ορόφων, κτιρίων, ή και ολόκληρων περιοχών, όλα εξαρτώνται από αυτό το κομμάτι της υποδομής.

Διαβάστε Περισσότερα »

Ασύρματα Δίκτυα WAN/LAN

Ασύρματα Δίκτυα WAN/LAN

Στην εποχή της σύγκλισης μεταξύ των τεχνολογιών μετάδοσης φωνής, εικόνας και κάθε είδους πληροφορίας, οι ασύρματες επικοινωνίες έχουν εξελιχθεί όσο ποτέ. Δύο πράγματα απασχολούν όμως πάντα το μυαλό σας: η ασφάλεια και η αξιοπιστία.


Διαβάστε Περισσότερα »

Ικριώματα & Χώροι Πληροφορικής

Ικριώματα & Χώροι Πληροφορικής

Η καρδιά κάθε πληροφοριακού συστήματος είναι το σημείο συνάντησης της δομημένης καλωδίωσης και του εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, όπου όλα τα υποσυστήματα διασυνδέονται μεταξύ τους, προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη φυσική πρόσβαση, καταγράφονται και συντηρούνται σε ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες.

Διαβάστε Περισσότερα »

Συστήματα Επιτήρησης IP CCTV

Συστήματα Επιτήρησης IP CCTV

Οι διαθέσιμες τεχνολογίες μεταφοράς δεδομένων, επεξεργασίας σημάτων και ψηφιακής αποθήκευσης δείχνουν ήδη την έξοδο στα συμβατικά συστήματα επιτήρησης CCTV.

Διαβάστε Περισσότερα »

Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων

Συστήματα Διαχείρισης Κτιρίων

Η ανάγκη για περισσότερο «πράσινους» χώρους εργασίας και διαβίωσης, αλλά και η ανάγκη ολοκληρωμένης, κεντρικής διαχείρισης των συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης και HVAC ενός κτηρίου, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των τεχνολογιών τηλεμετρίας και την κάθετη πτώση των τιμών, έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση εξελιγμένων συστημάτων διαχείρισης κτηρίων (BMS) που μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμα μόνο σε μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Διαβάστε Περισσότερα »

Συστήματα Παροχής Ισχύος

Συστήματα Παροχής Ισχύος

Η τροφοδοσία ισχύος του εξοπλισμού πληροφορικής μιας επιχείρησης δεν είναι μια απλή υπόθεση.
Η ποιότητα του ρεύματος δικτύου σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι εξασφαλισμένη, ειδικά στην Ελλάδα, και ο εξοπλισμός κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές από ανεπαρκείς γειώσεις, διακυμάνσεις και απότομες μεταβολές της τάσης δικτύου, με την οποία τροφοδοτείται.

Διαβάστε Περισσότερα »