Νέα

06ΙΑΝ2009

Νέο Data Room και Virtualization Roadmap για το Πληροφοριακό Σύστημα των Ίνκαμ ΕΠΕ και MediaConnection ΑΕ

H Wizz ολοκλήρωσε κατασκευή νέου Data Room και την μετεγκατάσταση εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις των πελατών της ,Ίνκαμ ΕΠΕ και MediaConnection ΑΕ, ηγέτιδων εταιρειών στο χώρο της διαφήμισης μέσων περιφέρειας, Διαδικτύου και εναλλακτικών μέσων.

Στα πλαίσια του διετούς πλάνου αναβάθμισης των υποδομών Πληροφορικής των εταιρειών, η κατασκευή νέου Data Room, η μετεγκατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού και η εγκατάσταση των νέων Servers που θα χρησιμοποιηθούν για μετάβαση σε Virtualization σήμανε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Η δεύτερη φάση, σύστασης πλάνου μετάβασης (migration plan), μοντελοποίησης και μεταφοράς των λειτουργιών των φυσικών διακομιστών σε εικονικό περιβάλλον ξεκίνησε ήδη. Η πλήρης μετάβαση σε εικονικές μηχανές (Virtual Machines) αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες περίπου, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πως η Wizz μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη διαθεσιμότητα του Πληροφοριακού σας Συστήματος και να μειώσετε το Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας (Total Cost of Ownership,TCO) θα βρείτε εδώ.