Νέα

05ΣΕΠ2008

Bosch Truck & Car Service - Κινητό συνεργείο διάγνωσης βαρέων οχημάτων εξοπλισμένο με WizzEngines ANYwhere™

Μετά την επιτυχημένη πιλοτική λειτουργία του συστήματος απομακρυσμένης διάγνωσης που υλοποίησε η Wizz για την Bosch Truck & Car Service Κατσίκης – Σαββόπουλος, σειρά είχε η αναβάθμιση του κινητού συνεργείου διάγνωσης και επισκευής βαρέων οχημάτων με αντίστοιχη τεχνολογία.

Η ιδιαιτερότητα της διάγνωσης και της επισκευής βαρέων οχημάτων είναι η πολυπλοκότητα των ηλεκτρονικών τους συστημάτων σε συνδυασμό με την εξαιρετικά δύσκολη μετακίνησή τους σε περίπτωση βλάβης.

Η λύση WizzEngines ANYwhere™, χρησιμοποιώντας τεχνολογία 3G και την υπηρεσία BizzPN™ της Wizz, έλυσε τα χέρια των διαγνωστών της εταιρείας, οι οποίοι πλέον δε χρειάζεται να μεταβούν στο σημείο που βρίσκεται το όχημα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν πολύ περισσότερα περιστατικά.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λύση WizzEngines ANYwhere™ και την υπηρεσία BizzPN™ μπορείτε να βρείτε εδώ.