Νέα

11ΙΟΥ2008

Bosch Truck & Car Service: Υλοποίηση VPN με χρήση WizzEngines iRoute™ και BizzPN™

H Bosch Truck & Car Service Κατσίκης – Σαββόπουλος είναι το μεγαλύτερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών βαρέων οχημάτων της Bosch στην Ελλάδα και εξυπηρετεί δεκάδες μικρότερες μονάδες επισκευής βαρέων οχημάτων στην Αττική και την Αθήνα. Η αντιμετώπιση περιστατικών σε βαρέα οχήματα νέας γενιάς επιβάλλει την ηλεκτρονική διάγνωση, και συχνά απαιτείται η μετάβαση εκπαιδευμένων διαγνωστών της εταιρείας σε απομακρυσμένα σημεία για επιτόπια διάγνωση και παροχή συμβουλών.

Προκειμένου για τη βελτίωση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών της, τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων και τη σημαντική μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης, η εταιρεία ανεθεσε στη Wizz την ανάπτυξη λύσης διασύνδεσης VPN με τους εξωτερικούς της συνεργάτες, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης και παρακολούθησης της διαδικασίας επισκευής.

Η Wizz, χρησιμοποιώντας προϊόντα WizzEngines iRoute™, εγκατέστησε σε κάθε συνεργαζόμενο συνεργείο ένα δρομολογητή που αποκαθιστά μια ασφαλή σύνδεση VPN με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Bosch Truck & Car Service και επιτρέπει την απομακρυσμένη σύνδεση στα διαγνωστικά μηχανήματα των συνεργείων. Η υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος εξασφαλίστηκε μέσα από την υπηρεσία BizzPN™ της Wizz.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της οικογένειας Wizz iRoute™ μπορείτε να δείτε εδώ -για την υπηρεσία BizzPN™ διαβάστε εδώ.H Bosch Truck & Car Service Κατσίκης – Σαββόπουλος είναι το μεγαλύτερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών βαρέων οχημάτων της Bosch στην Ελλάδα και εξυπηρετεί δεκάδες μικρότερες μονάδες επισκευής βαρέων οχημάτων στην Αττική και την Αθήνα. Η αντιμετώπιση περιστατικών σε βαρέα οχήματα νέας γενιάς επιβάλλει την ηλεκτρονική διάγνωση, και συχνά απαιτείται η μετάβαση εκπαιδευμένων διαγνωστών της εταιρείας σε απομακρυσμένα σημεία για επιτόπια διάγνωση και παροχή συμβουλών.

Προκειμένου για τη βελτίωση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών της, τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων και τη σημαντική μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης, η εταιρεία ανεθεσε στη Wizz την ανάπτυξη λύσης διασύνδεσης VPN με τους εξωτερικούς της συνεργάτες, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης και παρακολούθησης της διαδικασίας επισκευής.

Η Wizz, χρησιμοποιώντας προϊόντα WizzEngines iRoute™, εγκατέστησε σε κάθε συνεργαζόμενο συνεργείο ένα δρομολογητή που αποκαθιστά μια ασφαλή σύνδεση VPN με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της Bosch Truck & Car Service και επιτρέπει την απομακρυσμένη σύνδεση στα διαγνωστικά μηχανήματα των συνεργείων. Η υψηλή διαθεσιμότητα του συστήματος εξασφαλίστηκε μέσα από την υπηρεσία BizzPN™ της Wizz.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της οικογένειας Wizz iRoute™ μπορείτε να δείτε εδώ -διαβάστε για την υπηρεσία BizzPN™ εδώ.