Νέα

28ΜΑΡ2012

Εγκατάσταση Υποδομών Πληροφορικής για την εφημερίδα ΗΧΏ των Δημοπρασιών

Η Wizz ολοκλήρωσε την κατασκευή δομημένης καλωδίωσης, ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, καθώς και την εγκατάσταση Data Rack για τις ανάγκες Πληροφορικής, στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας Ηχώ των Δημοπρασιών. Επιπλέον τοποθετήθηκαν τελευταίας γενιάς ηλεκτρονικοί υπολογιστές της εταιρίας Apple και παραμετροποιήθηκαν για την αδιάφανη συνεργασία τους με το υπόλοιπο σύστημα πληροφορικής.

Περισσότερες πληροφορίες για την Τεχνογνωσία Υποδομών της Wizz θα βρείτε εδώ, ή επικοινωνήστε μαζί μας.