Νέα

03ΜΑΡ2010

Άργος Κεντρικής Ελλάδος - Ανάθεση Διαχείρισης Τμήματος Πληροφορικής (Outsourced IT) στη Wizz

Στη Wizz εμπιστεύθηκε και η Bosch Truck & Car Service Κατσίκης-Σαββόπουλος, τη διαχείριση της Πληροφορικής της.

Το τμήμα υποστήριξης της Wizz, χρησιμοποιώντας ένα ευέλικτο πλάνο υποστήριξης, αποτελούμενο από εξελιγμένες μεθόδους απομακρυσμένης διαχείρισης, πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης και επιτόπια παρουσία, θα εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 20 εργαζόμενους σε όλα τα θέματα Πληροφορικής, Τηλεφωνίας και Προμηθειών Αναλωσίμων.

H Bosch Truck & Car Service Κατσίκης-Σαββόπουλος είναι το μεγαλύτερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών βαρέων οχημάτων της Bosch στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει η Wizz μπορείτε να βρείτε εδώ.