Νέα

20ΜΑΡ2010

Bosch Truck & Car Service - Ανάθεση Διαχείρισης Πληροφορικής (Outsourced IT) στη Wizz

Μετά την εξαιρετική συνεργασία στην υλοποίηση των υποδομών των νέων εγκαταστάσεων της, η Άργος Κεντρικής Ελλάδας ανέθεσε στη Wizz τη διαχείριση της Πληροφορικής της.

Η Wizz θα ανταποκριθεί εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους απομακρυσμένης διαχείρισης και τηλεμετρίας, καθώς και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης και υποστήριξης, προκειμένου να εξασφαλίσει την υψηλή διαθεσιμότητα, κρίσιμο παράγοντα λειτουργίας για την Άργος.

Η Άργος είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση εφοδιαστικής αλυσίδας Τύπου στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει η Wizz μπορείτε να βρείτε εδώ.