Νέα

17ΜΑΙ2009

Τηλεφωνία μέσω οπτικής ίνας και VoIP για τις Ίνκαμ & MediaConnection

Η Wizz, σε συνεργασία με την WiND/Tellas ολοκλήρωσε την εγκατάσταση οπτικής ίνας 4πλής όδευσης στα συστεγαζόμενα γραφεία των εταιρειών Ίνκαμ και MediaConnection. Η εγκατάσταση εξασφαλίζει πολύ υψηλή διαθεσιμότητα για τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες των εταιρειών, ενώ απλοποιεί σημαντικά τις διαδικασίες αναβαθμισης/επέκτασης. Η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε  με την εγκατάσταση του VoIP τηλεφωνικού κέντρου WizzEngines iPBX™, έκδοση Business.

Περισσότερες πληροφορίες για τα λύσεις και τα τηλεφωνικά κέντρα VoIP WizzEngines iPBX™ θα βρείτε εδώ.