Νέα

07ΙΑΝ2008

Εγκατάσταση Υποδομών Πληροφορικής στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Η Wizz ολοκλήρωσε την κατασκευή δομημένης καλωδίωσης, καθώς και την εγκατάσταση Data Rack για τις ανάγκες Πληροφορικής, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Επιπλέον τοποθετήθηκαν 3 σημεία ασύρματης πρόσβασης για την εξυπηρέτηση των συνεδριακών εγκαταστάσεων του μουσείου.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Τεχνογνωσία Υποδομών της Wizz θα βρείτε εδώ, ή επικοινωνήστε μαζί μας.